Spolek

Spolek i-com-unity z.s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek fyzických osob.


Cíle
  • všestranný rozvoj odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií;
  • zvýšení obecného zájmu o obory informačních a komunikačních technologií a obory související.

Zájmové činnosti
  • podpora osobnostního a profesního růstu členů;
  • vylepšování profilu studentů a absolventů vzdělávacích institucí,
  • prohlubovat vztah veřejnosti, firem a vzdělávacích institucí;
  • organizace školících a vzdělávacích činností, konferencí, seminářů a soutěží;
  • publikační a osvětová činnost.


Představenstvo (2018-2020)

Ing. Michal Petrovič


Bc. Martin Pruša (prezident spolku)


Miloslav Penc


Mapa Cisco Akademií