Novinky‎ > ‎

Valná hromada

přidáno: 2. 9. 2014 5:58, autor: Martin Prusa
Vážení členové spolku i-com-unity,

podle članku 8 odst. 2 stanov spolku i-com-unity o.s. představenstvo spolku svolává zasedání valné hromady dne 3.10.2014 (20:00, Vejprnická 56, Plzeň), nebo 8.10.2014, od 08:00 hodin (Cisco Office, V celnici 10, Praha). 
Valná hromada spolku musí být svolaná alespoň jednou ročně. Pro její usnášení schopnost je v prvním (řádném termínu) potřeba aby se účastnilo minimálně 7 z celkem 12 členů spolku.
Pokud zasedání nebude usnášení schopné v řádném termínu 3.10.2014 (podle stavu potvrzení účasti ve středu 1.10.2014, 23:59), je valná hromada svolaná podle čl. 8 odst 8 v náhradním termínu dne 8.10.2014.

Účast (termín) potvrďte na tomto odkazu

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání valné hromady
3. Schválení Obchodních podmínek ASC, Definice služeb ASC a Ceníku služeb ASC
4. Různé 
5. Volba představenstva
6. Zakončení zasedání

 zasedání je svoláno rozhodnutím představenstva
Comments