Členové sdružení

Představenstvo

Bc. Radovan Igliar - RCNA/LCNA CESNET/ČVUT-FEL
člen představenstva, Prezident 

Radovan pracuje v Technologickém a inovačním centre ČVUT na pozici projektového manažera, kde se věnuje zejména oblasti vzdělávacích a osvětových projektů. Organizuje konference, semináře, workshopy, soutěže a dále se zaobírá tvorbou e-learningových kurzů, implementací projektově/problémové výuky (PBL) a zavedením metod projektového řízení při transferu technologií na ČVUT.

V minulosti byl aktivní v různých studentských organizacích, jako například Studentská unie ČVUT (zasloužilý člen), Skupina mladých projektových manažerů, Audiovizuální centrum studentů ČVUT, Board of European Students of Technology - BEST, Evropská studentská unie - ESU aj. Dále taktéž pracoval v mezinárodní společnosti Siemens a pracoval i na dalších projektech se společnostmi Microsoft, Cisco Systems (instruktor roku 2006/2007, aktivita roku 2007/2008), Hewlett-Packard, založil 1. akademické testovací centrum Prometric a Pearson VUE v ČR, vyučoval a řídil akademie LCNA SU ČVUT Dejvice, LCNA SU ČVUT Strahov, LCNA ČVUT FEL Katedra počítačů. V současnosti je místopředsedou Studentské komory Rady vysokých škol a členem předsednictva Rady VŠ.

 
Ing. Agáta Bodnárová - LCNA Univerzita Hradec Králové
člen představenstva 

Agáta studuje na katedře informačních technologií v doktorském studijním programu Systémové inženýrství a informatika a zároveň se podílí na výuce předmětů Počítačové sítě 1-4 a Výpočetní inteligence 1, 2.

V minulosti pracovala jako pomocná vědecká síla na Technické univerzitě v Košicích, kde vystudovala obor Umělá inteligence a taky jako stážistka na Úřadu vlády SR, Odbor informatiky a racionalizácie štátnej správy. Po dobu studií byla aktivní členkou Študentskej rady Jedlíkova 9 a Študentskej komory akademického senátu FEI TUKE. Od roku 2007 se v rámci novovzniknutého CNL na FIM UHK spolupodílela na integraci programu NetAcad do výuky (cena najlepší Cisco akadémie v ČR 2008/9). Byla oceněna jako instruktor roku 2009/10.  

Mezi její hlavní zájmy v rámci občanského sdružení patří organizace soutěže Networking Academy Games, Výroční konference NetAcad,  podpora talentovaných studentů a další organizační záležitosti.

 
Ing. Michal Petrovič - RCNA/LCNA Západočeská univerzita v Plzni
člen představenstva 

Michal pracuje v oddělení Komunikací a počítačových sítí Laboratoře počítačových systémů při CIV, Západočeké univerzity v Plzni jako síťový specialista. Podílí se na rozvoji národní sítě pro výzkum a vzdělávání České republiky CESNET se zaměřením na multimediální přenosy a kolaborativní prostředí a rozvoj sítě národního výzkumu a vzdělávání.

Dále řídí Regionální Cisco Networking Akademii při Západočeské univerzitě v Plzni a aktivně působí v komunitě lektorů programu Cisco Networking Academy v ČR a CEE regionu.

V rámci aktivit sdružení řeší hlavně organizaci a průběh školení lektorů, placeného studia a technické semináře a webmináře.

Členové

 • Ing. Karol Kniewald
 • Ing. Zdeněk Smrž
 • Mgr. Jakub Mrázek
 • Ing. Vladimír Soběslav
 • Bc. Ľubormí Motýľ
 • RNDr. František Machalík
 • Ing. Rudolf Vohnout
 • Ing. Zoltán Szalay
 • Bc. Viktor Bohuslav Bohdal
 • Miroslav Kotman
 • Ing. Tomáš Fidler
 • Bc. Martin Pruša
 • Ing. Miroslav Páv
 • Ing. Robért Dupčák
 • Mgr. Jaromír Vaníček

Comments