Ceník

  Newbie Standard Premium Non-core
Roční cena služby 17 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč
Vyučované kurzy libovolné libovolné libovolné libovolné vyjma kurzů řad CCNA, CCNA Security, CCNP a ITE
Účast na semináři
(nad limit 200,-Kč/osoba)
3 osoby 1 osoba 3 osoby 1 osoba
Účast na výroční konferenci
(nad limit 500,-Kč/osoba)
3 osoby 1 osoba 3 osoby 1 osoba
Využití telekonference 10x 0x 10x 0x
Podpora při zakládání akademie ano ne ne ne

Prémiové služby:


Podpora v médiích
Marketingová podpora *
Lektorské školení *
ITE lokalizace *

ano

ne ano ne

 

*Lze volit pouze jednu možnost.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceník služeb platný ode dne 3.10.2017 (schválenou Valnou hromadou spolku).

Objednávkový formulář