Organizace placeného studia

Studium v Cisco Networking Academy programu (NetAcad) je určeno všem, kteří dosáhli věku šestnácti let, přičemž horní věková hranice k zahájení studia není omezena. S výjimkou základů technické angličtiny z oblasti počítačů a informatiky nejsou pro zahájení studia třeba žádné další znalosti ani dovednosti.

Pro přijetí ke studiu se neskládají žádné přijímací zkoušky. Nicméně jednotlivé akademie mohou použít vstupní znalostní test ke zjištění znalostí jednotlivých zájemců o studium v NetAcad. Studium lze zahájit několika způsoby:

 • Je-li zájemce studentem školy, která je nositelkou akademie, přihlásí se u osoby zodpovědné za program NetAcad v příslušné instituci, která mu poskytne další informace. Aktuální seznamy akademií a kontaktních osob pro akademie v ČR jsou uvedeny stránkách programu. Studium pro studenty školy, která je nositelkou akademie je buď bezplatné, nebo za minimální školné. Výši eventuálního školného určuje příslušná akademie.
 • Je-li zájemce studentem školy, která není nositelkou akademie, má možnost přihlásit se k externímu studiu na libovolné akademii, která nabízí možnost studia v programu NetAcad i studentům z jiných škol. Studium pro studenty škol, které nejsou akademiemi je placené, avšak za speciální studentské školné. Výši tohoto školného určuje příslušná akademie.
 • Pro zpřístupnění studia i zájemcům z neakademické sféry, mají akademie možnost přijmout mezi své studenty i další zájemce. Studium je však v tomto případě placené. Pro spolupracující akademie zajišťuje organizaci a finanční servis spolek i-com-unity z.s..

Ceny pro zájemce z neakademické sféry jsou následující:

 • CCNA R&S - Introduction to Networks, 5 dní, cena 15.000,- Kč bez DPH
 • CCNA R&S - Switching, Routing, and Wireless Essentials, 5 dní, cena 15.000,- Kč bez DPH
 • CCNA R&S - Enterprise Networking, Security, and Automation, 5 dní, cena 15.000,- Kč bez DPH
 • CCNP Enterprise - Advanced Routing, 10 dní, cena 22.000,- Kč bez DPH
 • CCNP Enterprise - Core Networking, 10 dní, cena 22.000,- Kč bez DPH
 • CyberOps Associate, 5 dní, cena 15.000,- Kč bez DPH
 • CCNA Security, 7 dní, cena 20.000,- Kč bez DPH
 • DevNet Associate, 5 dní, cena 15.000,- Kč bez DPH
 • IoT Fundamentals: IoT Security, 5 dní, cena 15.000,- Kč bez DPH

Pozn. i-com-unity z.s. je plátcem DPH.

Kontakt

Podrobnější informace o placeném studiu a své případné dotazy směrujte na studium@i-com-unity.cz.