Výroční konference NetAcad ČR a SR

Vážená lektorská komunito,

Srdečně Vás zveme na Výroční konferenci programu síťových akademií v České a Slovenské republice, která se uskuteční dne 14.12. 2023 na půdě Univerzity Hradec Králové.

Účast na konferenci je pouze pro registrované členy cisco akademií.

Cílem konference je poskytnutí prostoru pro výměnu zkušeností s implementací programu NetAcad do vzdělávacího procesu jednotlivých škol, jakož i sdílení důležitých informací týkajících se provozu programu NetAcad v ČR/SR skrze práci regionálního manažera programu a podpůrných center (ASC I-COM-UNITY a ASC TUKE). V rámci konference budete mít možnost diskutovat se zástupci společnosti Cisco o vizích společnosti ať už po technické nebo strategické stránce.

Nedílnou součástí výměny zkušeností je i socializační program (večerní raut a hudba zajištěna).

Konference se bude letos opět konat po několika letech na Univerzitě Hradec Králové. Konferenční sál J1 se nachází v budově Fakulty informatiky a managementu viz https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/fim/o-fakulte.

Bližší informace o místě jsou na https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/kontakty

 

Hlavním komunikačním kanálem je Webex Teams. Zde byl vytvořen space "Konference 2023".

V případě problémů volejte 776635607

 

Za tým organizátorů

Miloslav Penc 

Partneři a sponzoři

UHK          Networksys                    Autocont      kyberna          ČD-Telematika